Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

Πείτε τη γνώμη σας

Το πεδίο του προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών είναι τόσο μεγάλο και δυναμικό που θεωρώ ότι όση προσπάθεια και να καταβάλει κάποιος, είναι αυξημένη η πιθανότητα παραλείψεων ή ακόμη και λαθών. Στόχος μου ως συγγραφέα είναι αυτά να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο και το βιβλίο να ενημερώνεται και να διορθώνεται διαρκώς μέσω του δικτυακού τόπου που υπάρχει για αυτό το λόγο κυρίως.

Επικοινωνήστε μαζί μου για κάθε λάθος ή παράλειψη που εντοπίσατε ή και για να εκφράσετε μία διαφορετική άποψη σχετικά με κάποιο θέμα ή σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης του. Τέλος, με ευχαρίστηση θα δεχόμουν και ένα καλό λόγο γι’ αυτή τη συγγραφική προσπάθεια, αν κάποιος πιστέψει ότι μου αξίζει, έστω και λίγο.